#11142
Anders Nelson
Gäst

Normalförbrukningen för en villa i din storlek räknat på Örebro ligger på ca 40000 kwh/år.
Räknar jag på dessa värden så bör du installera en 9 kw värmepump med min 190 meter aktivt borrdjup.
Med dina angivna värden så räcker det med en 7 kw maskin med ett borrdjup på ca 150 m aktivt.
Om du vill att jag skall räkna mera exakt så får du ringa mig.