#11140
Anders Nelson
Gäst

1. Djupet som behövs beror alldeles på var någonstans du bor i landet och vilken berggrund du har under fötterna, men 120 m är sannolikt i kortaste laget även om du bor i Skåne.
2.Nej sannolikt inte då du har en relativt stor volym i ditt system.
3.Val av tillverkare har mindre betydelse, det viktigaste är att du anlitar en duktig installatör och en kvalificerad -certifierad borrare. Kontakta din närmaste Geotecborrare och rådfråga honom om en duktig installatör. Våra medlemmar arbetar som regel för ett antal installatörer.
4.Jag har själv bara en utegivare och det fungerar alldeles utmärkt.
Kom gärna igen med din bodstadsort så kan jag hjälpa dig med dimensioneringen av borrhålet.