#9828
Anders Nelson
Gäst

Ja naturligtvis kan man det.
Normalt kan man ta ut 2/3 i kyla mot vad man kan ta ut värme ur ett hål.
Kan du tex ta ut 30 watt värme per meter aktivt borrhål där du bor så kann du sannolikt ta ut 20 watt/m i enbart kyla. Vad som sedan styr det hela är hur låg ingående temperatur du vill ha.