#10322
Anders Nelson
Gäst

Mät temperaturen efte minst en timmes drift. Har du då -3 in och -5 ut så är ditt borrhål sannolikt helt fruset. I detta läge finns en stor risk för att slangarna bucklas och därmed stryper flödet till värmepumpen. Var observant på om köldbäraren verkar att öka i mängd eller om säkerhesventilen löser ut på den kalla sidan för då är sannolikt en buckling av rören på gång. Ett sätt att klara sig från ett haveri är att trycksätta den kalla sidan till 3 – 5 kg tryck och då kanske du kan klara dig över denna uppvärmningsperiod.
Om du har urberg så bör du borra ca 140 meter i zon 1, komplettera gärna din anläggning snarast möjligt med ett djupare hål eller en ytjordslinga.