#10391
Anders Nelson
Gäst

Skulle hålet sluta att rinna över så kommer sannolikt hela hålet att frysa igen och det är då stor risk att värmepumpen stannar.
Byter du till en större och effektivare pump i framtiden så lär säkert borrhålet frysa igen men om det blir så kallt så att värmepumpen stannar är svårt att säga.
Tänk bara på en sak att destu kallare köldbärare du får på ingående ledning destu kortare livslängd får du på kompressorn samt ett sämre energiutbyte dvs dyrare drift.