#9994
Anders Nelson
Gäst

Ja man kan tex gjuta igen hålet med cement men då tappar man ca 25% av energiuttaget pga att vattencirkulationen i brunnshålet upphör.