#10761
Anders Nelson
Gäst

Går din vp 24 tim om dygnet så har du en underdimensionerad vp.
Då du har borrat 310 m och säg att du har 290 m aktivt så tror jag att du klarar dig undan en total igenfrysning av borrhålet.
Kommer din ingående temp att gå ner mot – 2 till – 3 grader så vill jag klart rekommendera att du höjer trycket till 3 kg i köldbärarkretsen.