#11089
Anders Nelson
Gäst

Vad jag funderade på var att du har väl ingen källare? i så fall så behöver du en större vp i det fall du skall även ha värme där.
Med en nybyggd kåk som idag inte får dra mer än 110 kwh per km2 och år för värme och varmvatten så gör du inte av med mer än ca 20000 kwh/år och då räcker en vp på 5-6kw.
Glöm det här med ett mättat hål mm, jag har räknat med ett öppet hål med ett stillastående vatten.
När sedan du börjar att ta ut värme ur borrhålet så börjar vattnet att cirkulera i borrhålet pga temperaturskillnaderna och kan då ta ut så mycket värme som du behöver utan att du får minusgrader i den inkommande köldbäraren.
Om du sedan skulle få mycket vatten vid borrningen så är det inte alls säkert att du får ut någon positiv effekt av detta, så räkna inte med det.