#11097
Anders Nelson
Gäst

Intervjua den gamle ägaren först, om det överhuvudtaget fanns vatten under hans tid och om så var fallet hur stor kapacitet den hade. Är sedan brunnen utförd med tegel eller gråsten så skall du akta dig för att fördjupa den då det är stor risk för att den rasar ihop.
Att finna en brunnsgrävare i dina trakter är nog svårt.
Kolla med din närmaste GEOTEC-borrare hur möjligheterna är att borra en brunn och vad detta i så fall skulle kosta.