#9760
Fredrik Hansson
Gäst

Börja med att renspumpa brunnen och eventuellt byta del av bottenmaterialet. Kontrollera att du inte har inläckage mellan rören. Se till att få omsättning på vattnet genom att pumpa ur brunnen ett antal gånger under en period. Tag därefter ett nytt vattenprov för att få en uppfattning om övriga åtgärder behövs.