#10412
Anders Nelson
Gäst

Med ledning av din beskrivning så hade jag valt att borra en ny brunn på en högre och torrare plats.
Att renovera den grävda brunnen går säkert bra men du får säkert en dålig kvalitet ur bakteriologisk synpunkt.