#11108
Anders Nelson
Gäst

Anlita din närmaste Geotecborrare och be honom att mäta hur djupt det djupaste borrhålet är, det gör man enklast genom att mäta invändigt i en kollektorslang.
Skall du installera en ca 16 kw pump så behöver du totalt ett aktivt djup på minimum 300 m. Borra det nya hålet min 15 m från det gamla och vinkla detta ca 10 grader ut från de bef hålen.
Du har haft tur hittills med din anläggning då det med sådana minustemperaturer är stor risk att kollektorslangarna plattas till av isen som utvecklas i borrhålen och då stannar anläggningen.