#10974
Anders Nelson
Gäst

Enligt SGU-Sveriges Geologiska undersökning och deras norm, ”normbrunn 97” skall brunnen avtätas på ett säkert sätt mot berget. Foderrör av stål skall användas, minimum 6 m varav minimum 2 merter i fast berg.
Detta skall borrentreprenören utföra och lämna minimum 1 års garanti på.
Har du ett läckage i övergången mellan jord och berg så kontakta din entreprenör för åtgärd.