#9809
Anders Nelson
Gäst

I normalfallet till en enskild fastighet kan du få dessa garantier, förutom på vattenkvaliteten, av en Geotecansluten borrare.
Nu är ni 4 fastigheter och då råder jag dig att diskutera detta med garantier med din närmaste Geotecborrare.
Vanligt förekommande problem tex, järn/mangan, kalk, aggresivitet, svavelväte mm, är sådana problem man lätt löser genom reningsfilter om det förekommer i rimliga mängder.