#10187
Anders Nelson
Gäst

Ja pröva gärna det. Du får räkna med att du måste gräva minst någon meter under sjöytans nivå för att få tag tillräckligt med vatten, så placera brunnen så att du inte får gräva för djupt.
Det är däremot inte säkert att du får en bättre kvalitet på vattnet,dina grannar har sannolikt fått grundvatten som är påverkat av humus-och eller höga järnhalter.
Att det luktar kan bero på en hög svavelvätehalt ”ruttna ägg” som kommer då det organiska materialet humus, bryts ner.