#10176
Anders Nelson
Gäst

Ja ett cement-eller plaströr.
Det behöver inte vara tätt mellan det gamla och nya röret, dock så tätt att inte jordmaterialet kommer in den vägen.
Skall du kalka så använd gärna en hink som du perforerar på sidan, det behövs inget lock på den.
Får du sedan ner hela hinken under vattenytan så är det bra.