#10168
Anders Nelson
Gäst

Att ta bort växterna runt brunnen samt att ta bort alla trädrötter i och omkring brunnen är nog svårt.
Har du möjlighet att gräva en ny brunn så gör det i stället men inte för nära den gamla och gärna högre upp i teränngen.
Du måste även sanera och fylla igen din gamla brunn från växtdelar mm annars ligger den och förstör grundvattnet i området.
Är detta inte genomförbart så får du fundera över att göra en brunnsborrning, kontakta då en näraliggande Geotecborrare.