#9618
Anders Nelson
Gäst

Ja tag en vattenanalys.
Om du ökar uttaget i din brunn så kommer sannolikt inte tillrinningen att öka under förutsättning att du fått dina tidigare resultat 0,6 l/min genom att hålla vattenytan avsänkt vid provpumpningen.