#10488
Anders Nelson
Gäst

Att fördjupa en 10 m grävd brunn i en grusås är inte lätt och kostar mycket pengar.
Att borra i brunnen är inte bra då det kan bli svårt att få tätt mellan foderröret och berget pga ett ringa djup på gruslagret.
Kontakta din närmaste GEOTEC-borrare för konsultation och ev placering av ett borrhål i anslutning till din grävda brunn.