#10610
Inger
Gäst

Nu är vattnanalysen gjord och jag faxar analyserna till er nu. Hur ska vi gå vidare? Brunnen är troligen anlagd på 50-60-talet, och jag vet inte vad som gjorts med brunnen under dessa år. Vi köpte stugan 1998 och efter det har vi aldrig gjort något. Vi har dock aldrig vågat använda vattnet som dricksvatten, vilket var ett klokt beslut med tanke på analyserna.