#10611
Anders Nelson
Gäst

Ja enligt analysen skall ni inte dricka vattnet med tanke på den höga halten av bakterier.
Gör så här:
1. Slamsug brunnen och tag upp allt löst från botten.
2. Klorera brunnen enligt tidigare inlägg här på forumet.
3. kolla i omgivningarna om det finns avlopp eller gödselupplag som kan påverka brunnen, finns det, så sanera dessa så att de inte kan påverka brunnen.
Tag en ny vattenanalys efter någon vecka, endast en bakteriologisk analys.
Vad jag förstår så är det endast järnhalten som du har bekymmer med på den kemiska sidan och för att komma tillrätta med den så måste du installera ett järnfilter.