#10613
Anders Nelson
Gäst

En borrad brunn höjer värdet på fastigheten.
Med de höga bakterievärdena du har så hade jag valt att borra.
Det är inte omöjligt att järnhalten blir förhöjd även i det borrade hålet.
Kolla gärna i din närhet om det finns borrade brunnar och vilken kvalitet de har på sitt vatten.
Du kan även kontakta din närmaste Geotecborrare för att diskutera möjligheterna med honom.
Om du väljer att borra och ni samtidigt skall fixa avlopp så vill jag rekommendera att ni fyller igen den grävda brunnen så att den inte på sikt förstör det djupare liggande grundvattnet.