#10995
Anders Nelson
Gäst

Är du säker på att det läcker in vatten där slangarna går in i brunnen så försök att täta detta utifrån med tex cement eller bentonitlera,sök i forumet efter liknande frågor.
Hur har ni det med era avlopp/gödselhantering och urinbrunnar? kolla även upp dessa.