#10226
Anders Nelson
Gäst

Börja använda brunnen eller testpumpa den under något dygn så kan du få en uppfattning om kapaciteten är tillräcklig.
Om mängden är ok så kan du ta dit en slamsugningsbil som slamsuger botten på brunnen. Därefter kan du klorera brunnen med hjälp av klorin som du köper i din livsmedelsaffär. Tillsätt ca 2 dl klorin per 1000 l vatten som du har i brunnen, spola fram klorlukt i alla tappställen, dra ut en slang så att du kan spola hela brunnen invändigt med klorat vatten.
Låt sedan detta stå i något dygn, spola ut tills klorlukten försvinner.