#10174
Anders Nelson
Gäst

Pröva gärna att fördjupa brunnen genom att sätta ner ett smalare rör i bef brunn. Ibland kan det räcka med att anlita en slamsugningsbil som suger upp bottenslam och sand mm.