#10966
Anders Nelson
Gäst

Det var mycket på en gång!
Jag skall försöka svara kortfattat.
När man tar ut för mycket vatten och avsänkningen inne i brunnen blir för stor i förhållande till vattennivån utanför så trycker sanden på och kommer in i brunnen.
För att hålla sanden på plats så bör du kanske inte ta ut mer än 10-15 lit/min.
Prova med att gräv ut ca 0,5 m under rören, fyll ut utrymmet med fraktionen väggrus som innehåller alla fraktioner, avsluta med en singel i storleken 5-15 mm och se om det går bra.
Fyller du inte på med en grövre fraktion och fortsätter att pumpa med 30 lit/min så kommer sannolikt sanden att vandra in ca 1-1,5 m och på sikt täta igen hela brunnen.
Att använda en fiberduk kan vara vanskligt då den fina sanden kan täta duken på sikt.
Enligt min uppfattning så är det mycket osäkert att du kan ta ut hela vattenmängden ur din brunn på nuvarande djup.
Prova att gräva den djupare och försök att komma ner i ett lager som innehåller grövre sand och grus, då har du större chans att lyckas med ditt projekt.