#11238
Anders Nelson
Gäst

Ja det bör du vara, börja med att avkräva en fullständig fysikalisk/kemisk och bakteriologisk vattenanalys.
Sedan så får du räkna med att investera minimum i en avloppsinfiltrationsanläggning, kostnad 50-100000 kr.
Är sedan vattnet i den grävda brunnen odugligt så får du lägga till ca 50000 kr för en borrad brunn.