#10194
Fredrik Hansson
Gäst

Vattennivån i din brunns närhet kan påverka din brunn. Står det vatten i vägdiket eller om det är onormalt mycket vatten i det sanka närområdet så kan det finnas risk för inträngning av ytligt vatten genom otätheter i brunnens övre område som normalt inte är vattenpåverkat. Prova med att länspumpa brunnen och se varifrån vattnet tränger in.