#10797
Anders Nelson
Gäst

Har kollat din analys, med den höga järn/manganhalten och dessutom humus så hade jag valt att borra en brunn.
För att rena detta vatten kan det ev behövas upp till 3 olika filter, vilket blir kostsamt och kräver en hel del i skötsel.
Det filter du frågade om tror jag fäller ut föroreningarna i brunnen och då faller de ned till brunnens botten och sätter igen denna på sikt.
Kontakta din närmaste GEOTEC-borrare för offert.