#10999
Anders Nelson
Gäst

Ja du kan fodra den med ett plaströr och täta mellan röret och stenväggen.
Slamsug brunnen, montera röret, fyll i ca 0,5 m sand i mellanrummet,fyll därefter ca 0,5 m bentonitpellets och fyll sedan upp med ren sand.
Klorera brunnen och pumpa den därefter ren.
Kolla för säkerhets skull ev avloppsanläggningar el dyligt i brunnens närhet.
Ett rent och klart vatten i Tyringe skall du vara rädd om då det i den trakten är det mästa vattnet starkt humusfärgat.