#11217
Anders Nelson
Gäst

Har du löst slam i botten så bör du avlägsna detta, annars är det inte nödvändigt att lägga sand/grus i botten.
Ditt problem med smaken kommer sannolikt frå att grundvattenkvaliten skiftar med årstiderna och nederbördsmängden.