#10908
Anders Nelson
Gäst

Ja det kan du, diskutera med din vp-installatör hur du bäst går tillväga.
Men se gärna upp med vattenkvaliten, har du höga järn eller manganhalter så kan du få utfällningar i mellanväxlaren.