#11050
Anders Nelson
Gäst

Nej det är inte lämpligt.
Sanera brunnen och tillverka ett lock som är helt tätt i anslutningen till själva brunnskaret.