#10378
Anders Nelson
Gäst

Låt grumligheten sätta sig innan du drar igång anläggningen annars finns risk för att din pump slits upp.
Är grumligheten uppkommen pga den sand du tillförde så bör den satt sig när du läser detta.