#11162
anders nelson
Gäst

Det är svårt att vägleda dig i det här fallet då jag inte vet om det är övergången mellan jord/berg eller en djupare liggande spricka som medför föroreningen.
Mitt råd är därför att kontakta den Avantiborrare som utfört entreprenaden och be honom att undersöka vad problemet beror på samt att försöka åtgärda detta.