#10769
Anders Nelson
Gäst

Gävle, där är grundvattentemperaturen ca 6 grader.