#9639
Bo
Gäst

Tack för ditt svar.
Då huset ligger i Malmö/Limhamn med vad jag förstått bra vattenflöden så har jag fått förslag om att ta in vatten frå ca 50-40 m och och skicka ut i ett något djupare hål. Grunvatten värmen har väl också en högre verkningsgrad än kolektor? Finns det risk för saltvatteninslag? Är det ok med ett vattenflöde på ca 80 l/min.
Det är trångt på tomten och mer än 20-25 m mellan hålen är omöjligt.