#9640
Anders Nelson
Gäst

80 l/min är ingen omöjlighet i kalken. Saltvatten kan du få om du ligger strandnära eller om det finns stora grundvattenuttag i närheten som drar in saltvattnet.
Det viktiga i ditt fall är att brunnarna hamnar så långt som möjligt från varandra samt att du släpper ditt returvatten på ett större djup.