#9700
Anders Nelson
Gäst

Jag undrar om inte Qvantum är den v-pump som har en sk koaxialväxlare och då lämpar den sig bra i grundvattenvärmesammanghang då man är osäker på vattenkvaliten.
Skall man växla ett vatten i en plattvärmeväxlare så är det lätt att den sätter igen sig av järn-och manganutfällningar samt kalk som du har mycket av i Trelleborg.