#10212
Anders Nelson
Gäst

Har inte kommunen kartor så bör gruvbolaget ha sådana med information om djup volym och gruvgångarnas läge.
Är gruvan nerlagd så är det av vikt att få reda på om gångarna är vattenfyllda och om bergets kvalitet. Dessutom om det är kvarlämnat material i gruvgångarna typ järnvägsräls eller annat järnskrot i det fall du skall borra igenom en gruvgång.
Kontakta i annat fall SGU Sveriges Geologiska Undersökning tel. 018-179000 de kan ha detaljerade kartor över gruvan och även hjälpa till med att om så behövs mäta ut exakt var gruvgångarna går.
Att borra i eller i närheten av en gruvgång kräver en duktig entreprenör, diskutera gärna med din närmaste Geotec-borrare.