#9825
Fredrik Hansson
Gäst

Det skall vara minst 20m mellan borrhålen för att de inte nämnvärt skall påverka varandra. Vid kortare avstånd skall det aktiva djupet ökas alternativt hålen gradborras ifrån varandra.