#10295
Anders Nelson
Gäst

Jag har tyvärr inte tid just nu då jag svarar på bergvärmefrågor på SVEPS forum samt på vatten-och energifrågor på vår egen hemsida (GEOTEC).
Men du får gärna länka till vårt frågeforum.