#10717
Fredrik Hansson
Gäst

Räknat på ett byggår av 1940 och normalvärdet 176 kWh/kvm,år så skulle jag rekomendera 8-10 kW värmepump med 190 – 200 m aktivt borrhål, under förutsättning att rekomenderade avstånd till andra värmepumpsanläggningar kan hållas. Eftersom du inte har uppgift på din energianvändning kan inte mer exakt beräkning göras utan skall ses som ett riktvärde.