#11042
Anders Nelson
Gäst

Sjunker grundvattenytan inte längre än till 10 m under markytan så kan du mycket väl sätta den dränkbara pumpen på 25 m nivån.