#10630
Anders Nelson
Gäst

Normalt sätter man pumparna ca 5 m från botten på borrhålet om det inte finns någon rasrisk med trasigt/löst berg. Man vill gärna ha en ficka under pumpen för slam som kan bildas under årens lopp.
Har du inga problem idag med ditt vatten så kan du alltid prova med att sänka pumpen ytterligare en 4 m men försök att ha minst en meter till botten.