#11008
Magnus U
Gäst

Vad innehåller en pumpanläggning och vad kan kalaset gå på?

Kan du rekommendera en leverantör av ”billig pumpanläggning med trycktank och torrkörningsskydd”?

Då huset ligger nära havet så kanske någon typ av vattenreningsanläggning skulle kunna vara något???

Jag har ej bilväg till huset. Roddbåt 350 meter eller en stig på 800 meter
Något problem som jag bör vara medveten om vad gäller vattnendistributionen