#11007
Anders Nelson
Gäst

Köp du en vanlig billig pumpanläggning med en trycktank.
Därifrån kan du dela upp flödet på hur många grenar som du vill.
Det väsentliga i en sådan anläggning är att du installerar ett torrkörningsskydd i dina regnvattentankar annars blir pumpen inte gammal.
Tänk på att man normalt gör av med ca 150 lit per person och dygn, så därför bör du ha ett rejält vattenförråd.