#10824
Anders Nelson
Gäst

En del fabrikat kan ge smak av själva membranet-blåsan, sedan kan det också vara så att ditt membran altn blåsa har gått i sönder och då kan man även få smak på vattnet då detta får kontakt med övriga delar av tanken.