#11183
Anders Nelson
Gäst

Du har ingen luft i tanken.
Du måste förkomprimera den.
Läs bruksanvisningen, eller fyll på luft i nippeln på toppen på tanken, ca 1-2 kg. detta gör du när du stängt pumpen och öppnat en kran så att hela systemet är trycklöst.