#10259
Anders Nelson
Gäst

Det finns handpumpar som fungerar mycket bra i borrade brunnar.
Jag känner inte till om det kan finnas 12 voltspumpar, finns det så har de sannolikt ingen större tryckhöjd och livslängd.
Du kan även installera en bensin- eller dieseldriven generator och installera en enfas dränkbar pump.
När du skall borra brunnen så tänk på att våra Geotecborrare är duktiga fackmän så anlita gärna dem.